การคำนวณผลประโยชน์พนักงานยังช่วยในการสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี

เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจและผลการทำงานของพนักงานในระยะยาว ด้วยความเข้าใจที่มีจากการคำนวณผลประโยชน์ ธุรกิจสามารถพัฒนาแผนการดำเนินงานและนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำนวณผลประโยชน์พนักงานเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการคำนวณผลประโยชน์จะช่วยให้เข้าใจและประเมินค่าของการลงทุนในพนักงานแต่ละคนในองค์กร

คำนวณผลประโยชน์พนักงานไม่เพียงแค่ช่วยในการตัดสินใจเรื่องค่าจ้างเท่านั้น

แต่ยังช่วยในการวางแผนและจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างเหมาะสม ทำให้องค์กรมีความมั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน การคำนวณผลประโยชน์ยังช่วยในการสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี ซึ่งมีผลในการเพิ่มผลผลิตและความพึงพอใจของพนักงาน ทำให้องค์กรมีฐานะที่แข็งแกร่งและสามารถปรับตัวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย คำนวณผลประโยชน์พนักงาน เป็นกระบวนการที่สำคัญและเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ

ประเมินค่าของพนักงานในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในพนักงานแต่ละคน การคำนวณผลประโยชน์พนักงานนี้ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจเส้นทางที่ดีที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวางแผนให้เหมาะสมกับการจ้างงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ทำให้องค์กรมีความเสถียรและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว การคำนวณผลประโยชน์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจและผลการทำงานของพนักงานในระยะยาว

ด้วยการคำนวณผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม

ธุรกิจจะมั่นคงและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในวงการธุรกิจแต่ว่า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญขององค์กร คำนวณผลประโยชน์พนักงาน เป็นกระบวนการที่สำคัญและเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ โดยการคำนวณผลประโยชน์นี้ เราสามารถวิเคราะห์และประเมินค่าของพนักงานในมิติต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในพนักงานแต่ละคน การคำนวณผลประโยชน์พนักงานไม่เพียงช่วยในการตัดสินใจเรื่องค่าจ้างเท่านั้น แต่ยังช่วยในการวางแผนและจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างเหมาะสม ทำให้องค์กรมีความมั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน การคำนวณผลประโยชน์ยังช่วยในการสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจและผลการทำงานของพนักงานในระยะยาว ด้วยการคำนวณผลประโยชน์พนักงานที่แม่นยำและเป็นระบบ ธุรกิจจะสามารถพัฒนาแผนการดำเนินงานและนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผิดพลาดสำหรับการใช้ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้

ฉนวนกันความร้อนที่ถอดออกได้ใช้เป็นอึ ที่นั่นฉันพูด อึ. มันเคยเป็นที่จัดขึ้นพร้อมกับสายไฟไม่สามารถออกไปข้างนอกและทำให้เคาน์เตอร์ถั่วระเบิดเป็นเสียงหัวเราะเมื่อคุณเสนอการใช้มัน แต่นั่นเป็นแล้วและสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไป ตอนนี้ทางเลือกนี้ไปจนถึงฉนวนกันความร้อนที่แข็งตัวมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็ไม่สามารถเขย่าตัวแทนที่ไม่ดีดังกล่าวได้ในช่วงต้น มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนที่ถอดออกได้มาก – นี่คือด้านบน

ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้มีราคาแพงและไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ฉนวนกันความร้อนธรรมดาทำ เคยมีความจริงบางอย่างกับความเข้าใจผิดนี้ ใน “สมัยก่อน” “ฉนวน” – คนจริง – ต้องเริ่มกระบวนการโดยไปที่ตำแหน่งที่จะสามารถใช้ฝาครอบถอดออกได้ หลังจากการวัดแล้วเขาได้สร้างร้านผลิตชิ้นส่วนเล็ก ๆ ไว้ในไซต์ของผู้ใช้ซึ่งสามารถสร้างฉนวนกันความร้อนที่ถูกต้องได้

นอกจากนี้ฉนวนกันความร้อนที่ถอดออกได้

จ่ายกลับสำหรับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม หาก บริษัท ที่ต้องการฉนวนกันความร้อนคาดการณ์ว่าอาจจำเป็นต้องถอดฉนวนกันความร้อน (เช่นความจำเป็นในการบำรุงรักษาวาล์วปกติ) บนฝาปิดที่ถอดออกจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว

ฉนวนกันความร้อนที่ถอดได้ไม่เป็นฉนวนกันความร้อนเช่นเดียวกับฉนวนกันความร้อนแบบดั้งเดิม ไม่ถูกต้อง. ในความเป็นจริงถ้าผลิตอย่างถูกต้องครอบคลุมถอดออกได้ดีขึ้นของฉนวน เนื่องจากสามารถพอดีกับท่อได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ท่อขยายและหดตัวและแทนที่จะค่อยๆทำลายลง (ฉนวนกันความร้อนแบบดั้งเดิมไม่), แผ่นถอดออกได้เพียงแค่สามารถปรับได้ผ่านทางสายรัดฉนวนกันความร้อนหลังคา

ไม่สามารถใช้ฉนวนกันความร้อนที่ถอดออกได้ภายนอก

ความเข้าใจผิดนี้เป็นความจริงเก่าที่ไม่เป็นความจริงอีกต่อไป เคยเป็นแผ่นที่ถอดออกได้ต้องหุ้มด้วยโลหะหรือพีวีซีเพื่อให้สามารถทนต่อหิมะและฝนได้และทำให้ยากต่อการถอดออก นอกจากนี้สกรู (หรือกาวและแคร่สำหรับพีวีซี) เจ๊งฉนวนกันความร้อน อย่างไรก็ตามวัสดุใหม่ ๆ เช่นคอมโพสิตไฟเบอร์กลาส / ซิลิโคนและวัสดุผสมไฟเบอร์กลาส ทำให้ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศและรักษาความสมบูรณ์ของฉนวนได้

ผ้าห่มส่วนใหญ่จะถูกจัดขึ้นพร้อมกับลวด

อีกครั้งนี่เป็นความจริงเก่าที่เป็นเท็จ เมื่อผ้าห่มแผ่นฉนวนกันความร้อนถูกจัดขึ้นพร้อมกับสายการบำรุงรักษาคนทำลายพวกเขาอย่างต่อเนื่องพวกเขาจะมาตรวจสอบท่อตัดลวดออกจากกันและผ้าห่มจะถูกหัก อย่างไรก็ตามผ้าห่มที่เป็นฉนวนกันความร้อนใหม่จะช่วยได้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับ ซึ่งเป็นวัสดุที่คนดูแลรักษาไม่ค่อยตัดกับใบมีด!

 

การออกแบบโรงงานที่ดีช่วยประหยัดงบในการก่อสร้างได้

ด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจและเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมขอแนะนำให้เยี่ยมชมการออกแบบโรงงานหลายแห่งในพื้นที่เดียวกันระหว่างการเดินทางของคุณการแสวงหาความรู้ความสามารถในการแข่งขันโรงงานติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับคู่แข่งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรและผู้จัดการเป็นประจำ

พวกเขามักจะอยู่ในการติดต่อกับเพื่อนร่วมงานก่อนหน้านี้และรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงงานเก่าของพวกเขานานหลังจากที่พวกเขาได้ทิ้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณจะได้รับคำเชิญบ่อยๆจากผู้จัดการโรงงานที่ย้ายไปที่โรงงานแห่งใหม่และต้องการได้รับคุณเป็นลูกค้า มักเป็นโอกาสดีที่จะได้ราคาที่ดีขึ้นเป็นแรงจูงใจที่จะซื้อจากพวกเขาคุณสามารถกำหนดคุณภาพและความสามารถของการออกแบบโรงงานโดยการเยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่และประเมินผลอย่างถูกต้อง โปรดทราบว่าผู้จัดการโรงงานรายใหม่สามารถเปลี่ยนโรงงานที่อยู่ในระดับต่ำลงได้ แต่คุณควรรอจนกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนที่จะวางคำสั่งซื้อของคุณ

เริ่มวางแผนดูการออกแบบโรงงานของประเทศจีน

การเชิญผู้จัดการจากโรงงานหลายแห่งมาพบคุณในความสะดวกสบายของโรงแรมเป็นเรื่องน่าดึงดูดใจ อย่างไรก็ตามคุณควรเยี่ยมชมซัพพลายเออร์ของคุณที่โรงงานของตนมากขึ้น คุณต้องพบทีมงานออกแบบของโรงงานเต็มรูปแบบและสำรวจการดำเนินการจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ คุณจะต้องไปเยี่ยมชมโรงงานหลายแห่งในภูมิภาคที่คุณกำลังเยี่ยมชม เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะดูเบา ๆ เวลาเดินทางระหว่างโรงแรมและโรงงานรวมทั้งจากโรงงานแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง ต่อไปนี้คือเวลาเดินทางโดยทั่วไปสำหรับคุณในการเริ่มใช้การวางแผน

หลังจากเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติหนิงป่ิงแล้วคุณสามารถคาดหวังว่าจะไปถึงการออกแบบโรงงานแห่งแรกได้อีกไม่ถึง 1 ชั่วโมงโดยรถยนต์ ใช้เวลานี้เพื่อพิจารณาเพื่อให้คุณไม่เสียเวลาอันมีค่าในรถ ต่อไปฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างเพื่อเพิ่มการใช้เวลาเดินทางของคุณให้มากที่สุด การเดินทางโดยรถยนต์เป็นวิธีเดียวที่คุณสามารถเข้าถึงโรงงานในบริเวณนี้ได้

นี่เป็นอีกพื้นที่อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดมณฑลกวางตุ้งตอนใต้ของจีน คุณสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกโดยเรือข้ามฟากจากฮ่องกง เมื่อมาถึงคุณยังต้องนั่งรถประมาณ 30-45 นาทีเพื่อไปถึงการรับออกแบบโรงงานแห่งแรกของคุณ รู้ว่าเรือข้ามฟากใช้เวลา 2 1/4 ชั่วโมงช่วยให้คุณคำนวณว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเยี่ยมชมโรงงานมากกว่า 2 แห่งต่อวันหากคุณต้องการประเมินอย่างละเอียดเนื่องจากการเดินทางต้องใช้เวลามากจึงขอแนะนำให้คุณสอบถามข้อมูลกับโรงงานแต่ละแห่งก่อนเวลา เรียนรู้ตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งสำหรับประเทศจีน ก็เป็นตัวของการออกแบบโรงงานที่ยอดเยี่ยมอีกแห่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.factorydesign.co.th

 

ร้านสติ๊กเกอร์ 101printhouse มีสติ๊กเกอร์ที่กำหนดเองหลายแบบในหมู่คนที่นิยมมากที่สุด

ร้านสติ๊กเกอร์รถยนต์

สติ๊กเกอร์รถยนต์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าสติ๊กเกอร์รถยนต์เป็นหนึ่งในประเภทที่เป็นที่นิยมที่สุดของสติ๊กเกอร์ทางการค้า ใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาและการตลาด ธุรกิจใช้ป้ายสติ๊กเกอร์รถยนต์ติดป้ายยานพาหนะหรือเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เพิ่งเปิดตัวใหม่หรือข้อเสนอพิเศษส่งเสริมการขาย สติ๊กเกอร์รถยนต์ซึ่งรวมถึงสติ๊กเกอร์กันชนสติ๊กเกอร์บนหน้าต่างและสติ๊กเกอร์ของร่างกายวางอยู่บนรถคันอื่น ๆ และใช้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และในภาคเอกชน สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์รถยนต์คือพวกเขาเป็นเครื่องมือในการโฆษณาบนท้องถนน พวกเขายังเรียกว่าการย้ายป้ายโฆษณา เป็นโฆษณาที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เคย บุคคลยังใช้สติ๊กเกอร์รถเป็นเครื่องมือในการแสดงออกบนท้องถนน พวกเขาจะพิมพ์ด้วยข้อความที่ตลกขบขันหรือสนับสนุนอื่น ๆ และจะวางอยู่บนรถ นอกจากนี้ยังใช้ในแคมเปญโฆษณาการเมืองและการระดมทุนเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายที่ดีที่สุด

ร้านสติ๊กเกอร์ติดผนังและหน้าต่าง

สติ๊กเกอร์ติดผนังและหน้าต่างเป็นหนึ่งในสติ๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุด พวกเขาได้เปลี่ยนเอกสารผนังและผ้าม่านที่เกือบทั้งหมดในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการใช้งานในประเทศ กำไลติดผนังและหน้าต่างที่พิมพ์ออกมาจากไวนิลหนาจะมีความคงทนและติดสติ๊กเกอร์ยาวนาน ติดตั้งและนำออกได้ง่าย สติ๊กเกอร์พิเศษเหล่านี้ไม่ทิ้งคราบสิ่งสกปรกบนพื้นผิวใด ๆ เอาออกจากโครงเหล็กและผนังติดตั้งอยู่บนประตูกระจกหน้าต่างร้านค้าสำนักงานธนาคารสถาบันการศึกษาโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าและสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย พวกเขาทำงานได้ดีในฐานะหน้าร้านและให้ภาพประทับใจแก่ลูกค้า การพิมพ์สีฟ้าเป็นหนึ่งใน บริษัท การพิมพ์ออนไลน์ชั้นนำ พวกเขาได้ให้บริการโซลูชั่นการพิมพ์แบบครบวงจรแก่ลูกค้าทั่วโลกมานานกว่า 15 ปี

การทำงานด้านการพิมพ์ – บลูในฐานะนักเขียนและผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์มาหลายปีแล้ว Printing-Blue เป็นหนึ่งใน บริษัท การพิมพ์ออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก พวกเขามีอัตราการพิมพ์ที่ร่ำรวยที่สุดโดยการใช้สถานะของอุปกรณ์การพิมพ์ศิลปะเช่นสติ๊กเกอร์กันชนและสติ๊กเกอร์หน้าต่าง   สามารถเลือกซื้อได้ที่ http://101printhouse.com

 

ข้อบัญญัติการจัดแบ่งที่ดินว่าด้วย property koh samui

เพื่อหลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะเป็นคนคิดที่พักหรือคอนโดสักหลัง แต่เพราะว่าที่อยู่อาศัยและคอนโดในยุคปัจจุบันถือเป็นโภคทรัพย์ที่มีราคาสูง ด้วยเหตุนั้นก่อนที่จะซื้อบ้านเรือนหรือคอนโดฯ ผู้ซื้อจึงต้องมีการหาข่าวสาร และตรวจสอบรายละเอียด และทำความตระหนักกับกฎหมายทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เข้าใจ เพื่ออภิบาลข้อผิดพลาด

property koh samui  ข้อบังคับการแบ่งสรรที่ดิน

กำหนดหรือไม่ สิ่งอำนวยสวัสดิภาพในโครงการ เช่น สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ หรือสปอร์ต คลับ มีตรงตามความประสงค์ของผู้ซื้อหรือไม่ ในบริเวณใกล้เคียงโครงการมีสถานศึกษา โรงพยาบาล หรือศูนย์การค้าหรือไม่ รวมถึง ภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโครงการ สมควรกับการอยู่อาศัยของสมาชิกในญาติพี่น้องหรือไม่

ซื้อที่พักอาศัยไม่จำเป็นต้อง “ใหม่” มือหนึ่งเสมอไป: เพราะการซื้อบ้านมือสอง ผู้ซื้อมีโอกาสต่อรองราคาได้มากกว่าที่พักอาศัยมือหนึ่งและอาจได้ที่พักอาศัยดีราคาถูกตามไปด้วย ขณะที่เรื่องแบบนี้แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในโครงการบ้านใหม่ ดังนั้น เรือนมือสองอาจเป็นทางเลือกเฟ้นที่ดีก็ได้ เป็นพิเศษในบางทำเลบ้านใหม่ๆ หายาก หรือแทบไม่มีโครงการใหม่เกิดขึ้น

นอกจาก สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกประการหนึ่ง คือ หุ้นส่วนหรือเจ้าของโครงการมีความน่าไว้วางใจมีประสบการณ์ในการวิวรรธน์โครงการ ที่อยู่อาศัยมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากประวัติชื่อเสียงและชิ้นงานในอดีต เพื่อเป็นเครื่องรับประกันในขั้นต้นว่า ผู้ซื้อจะได้บ้านที่มีกฏเกณฑ์ทั้งด้านความมั่นคงแข็ง และปลูกสร้างบ้านช่องให้ตามข้อจำกัดที่ตกลงกันอย่างตรงเวลา ในกรณีนี้ผู้ผลิตที่มีความชำนาญและมีความเป็นมืออาชีพ จะได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการค้าหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีผลงานในการก่อสร้างเลย

property koh samui อสังหาริมทรัพย์

สำนักงานตั้งอยู่ที่ THONG KRUT ทางตอนใต้ของเกาะสมุย  กำลังมองหาเหย้าเรือนที่จะซื้อหรือเช่า? Golden Triangle property koh samui   เรามีวิลล่าหลายหลากให้เลือกตามงบของคุณ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.goldentrianglekohsamui.com

 

phuket airport to khao lak การเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสำหรับคนชอบการเดินทาง

หลายคราที่คิดจะไปในแต่ด้วยทัวร์จาก phuket airport to khao lak มิใช่เรื่องยากอีกหลังจากนั้นนับตั้งแต่เคยได้ไปมา จึงเป็นที่ที่เป็นเหตุให้ตั้งใจไปและได้เจอกับสิ่งนานา

น้ำทะเลใส ท้องฟ้าสวย หาดทรายขาว เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความสนใจนักเที่ยวชาวต่างประเทศให้เข้าตระเวน ดำเนินชีวิตในช่วงวันหยุดยาวๆ เป็นอาทิตย์ เป็นเดือนๆ บางท่านถึงกับอยู่เป็นปีก็มีมิเพียงแค่นักท่องเที่ยวชาวตะวันตก แต่ยุคปัจจุบันชาวตะวันออกปริมาณไม่ใช่หยอกต่างเข้ามาเสาะหาความสนุกสนานกับธรรมชาติที่งดงามของหาดทรายริมอันดามันบ้านเรา เป็นพิเศษคนจีน ที่แห่จองทัวร์เที่ยวไทยสะกดรอยจอเงินมีชื่อเรื่อง ลอสต์ อิน ไทยแลนด์ ที่เปิดกล้องข้างในเมืองไทยเมื่อสิ้นปี 2555 ที่ผ่านมา จนกระทั่งนักเดินทางชาวไทยก็หันมาเตร็ดเตร่กันทวี อยู่นานขึ้น

สถานการณ์ดังที่กล่าวมาแล้วเป็นสาเหตุของจังหวัดชายฝั่งแถบอันดามัน ไม่ว่าจังหวัดภูเก็ต กระบี่ รวมไปถึงเขาหลัก พังงา เศรษฐกิจไฟแนนซ์สะพัดยิ่ง

ถ้าว่า หากขาดสามัญสำนึกความรับผิดชอบร่วมกันทั้งผู้เดินทางและผู้ประกอบการค้าแล้ว สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือ ความเสื่อมของธรรมชาติพร้อมทั้งภาวะแวดล้อม

หากว่าเรามาไปเที่ยวแล้วก็มิตั้งใจจะให้ทำร้ายธรรมชาติ ด้วยเขาหลักเป็นพื้นที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ การท่องเที่ยวจาก phuket airport to khao lak มาก็เป็นเหตุให้เราคล่องมากเพิ่มขึ้น ความจริงถ้าหากเราบอกช่องทางให้คนที่ประทับใจมาจะเป็นการดีซะยิ่งกว่า

ความกดดันสำหรับบริษัททำความสะอาด

ความกดดันจากลูกค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายนั้นสูงกว่าที่เคยเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน หลาย บริษัท กำลังทบทวนค่าโสหุ้ยในธุรกิจของตนและมองหาแหล่งเงินออมที่สามารถทำได้ ในแง่ของการทำความสะอาดสำนักงานงบประมาณที่ลดลงจะนำไปสู่ระดับที่ต่ำกว่าในการให้บริการดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการแบบตรรกะและสามัญสำนึกที่สมดุลกับโอกาสในการออมเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่สำคัญ

การลดความถี่ในการดำเนินการของบริษัททำความสะอาดสำนักงานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทันทีโดยบาง บริษัท จะสลับจากบริการรายวันไปเป็นวันอื่น อย่างไรก็ตามธุรกิจบางแห่งได้ใช้มาตรการที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งในความคิดของฉันเป็นความผิดพลาด ตัวอย่างเช่นถ้า บริษัท มีการแนะนำบริษัททำความสะอาดบ้านอย่างล้ำลึกเพียงแค่วันเดียวในหนึ่งสัปดาห์จากนั้นพึ่งพาพนักงานของ บริษัท เพื่อรักษาความสะอาดของอาคารตลอดช่วงที่เหลือของสัปดาห์สิ่งนี้จะไม่เพียง แต่ทำให้พนักงานเสียสมาธิในทุกๆวัน บทบาท แต่ยังส่งผลให้สภาพการทำงานที่ด้อยกว่าในตอนท้ายของสัปดาห์

การวางแผนอย่างรอบคอบในการใช้บริการบริษัททำความสะอาดการวางแผนที่

ดีขึ้นเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดการทำความสะอาดสำนักงานทั่วทั้งองค์กร หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการลดค่าใช้จ่ายคือการดูอย่างใกล้ชิดในการดำเนินการทำความสะอาดสำนักงานโดยรวมเพื่อมุ่งเน้นทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณ โดยการจำแนกพื้นที่เป็นรูปแบบที่สูงหรือต่ำสามารถปรับเปลี่ยนระบบการทำความสะอาดสำนักงานเพื่อให้มีสมาธิกับข้อกำหนดที่สำคัญ

ความรู้และความเข้าใจของวิศวกรในแขนงต่าง ๆ

4วิศวกรคือผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่าง ๆ โดยวิศวกรยังแบ่งออกได้เป็นหลายสาขา เช่น วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมธรณี ฯลฯ

หลายคนอาจจะได้ยินคำว่า วิศวกรรมเครื่องกลแล้ว ต้องนึกถึงงานซ่อมรถยนต์ ซ่อมเครื่องจักรกล ซ่อมแอร์ ซ่อมอะไรต่อมิอะไรมากมาย เป็นงานหนัก ลำบากลำบน แต่ในความเป็นจริงแล้ว งานวิศวกรรมเครื่องกลไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิด จากวิศวกรรมหลากหลายสาขา วิศวกรรมเครื่องกลถือได้ว่าเป็นสาขาที่กว้างที่สุดซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยว ข้องกับการประยุกต์ใช้พื้นฐานของฟิสิกส์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ ผลิตและบำรุงรักษาระบบที่เป็นระบบต้นกำลัง ถ่ายทอดกำลัง และใช้กำลัง โดยวิศวกรสาขานี้จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานทางด้านพลังงาน อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล และการแปลพลังงานเป็นการเคลื่อนไหว วิศวกรเครื่องกลจึงมีบทบาทหลักในการออกแบบ พัฒนา และผลิต อุปกรณ์และระบบดังกล่าวให้มีความปลอดภัย คุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เป็นที่เข้าใจกันโดย ทั่วไปว่าผู้ที่สนใจจะศึกษาในภาควิชาเครื่องกลจะต้องมีความ รู้และความสนใจเน้นไปทางวิชาเขียนแบบซึ่งอันที่จริงแล้ววิชาเขียนแบบก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของศาสตร์ทางด้าน เครื่องกล เนื้อหาความรู้พื้นฐานหลักๆที่ใช้ในการศึกษาในภาควิชาเครื่องกลก็จะครอบคลุม ไปถึงศาสตร์ทางด้าน การถ่ายเทความร้อน หลักเทอร์โมไดนามิกส์ การเคลื่อนที่ของวัสดุที่เป็นของแข็งและของไหล การควบคุมเครื่องจักรกล และเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์เข้ามาเป็นองค์ประกอบอีก ด้วย ศาสตร์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลจึงสามารถแบ่งโดยกว้างได้ดังนี้

พลังงาน ความร้อน และของไหล ศาสตร์ทางด้านพลังงาน ความร้อน และของไหล เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ พลังงานและการแปลงรูปพลังงาน ความร้อน และการถ่ายเทความร้อน และพฤติกรรม ทางด้านการเคลื่อนไหว และทางด้านพลังงานของของไหล ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ และพัฒนา อุปกรณ์และระบบที่ใช้ในงานต่างๆ เช่น ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ทาง ด้านพลังงาน ความร้อน ของไหล อุปกรณ์ และระบบในยานพาหนะ เช่น เครื่องยนต์สตีมเทอร์ไบน์ แก๊สเทอร์ไบน์ หม้อน้ำ เครื่องสูบน้ำ พัดลม คอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์ทาง ด้านกระบวนการรถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯลฯ

ความก้าวหน้าในอาชีพวิศวกรตอบโจทย์ที่เผชิญหน้าได้อย่างรวดเร็ว

บทบาทของวิศวกร เมื่อเริ่มเข้าทำงานในหน่วยงาน มีทั้งเป็น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบกระบวนการผลิต วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรซ่อมบำรุงรักษา นักประเมินโครงการ วิศวกรโครงการ และอื่น ๆ แต่ละบทบาทที่ได้รับ ล้วนมีโจทย์หรือคำถามเชิงวิศวกรรมในการทำงานอยู่ตลอดเวลาและมีความซับซ้อนมากขึ้นตามระดับความรับผิดชอบของการทำงานที่สูงขึ้น

ความก้าวหน้าในอาชีพวิศวกรส่วนหนึ่งขึ้นกับความสามารถหลัก ในการตอบโจทย์ที่เผชิญหน้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และนำไปสู่ Solution ที่เหมาะสม ถูกวิธี ถูกที่ ถูกทาง และถูกเวลา ดังนั้นวิศวกรควรต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการตอบโจทย์งานและเพิ่มขีดความสามารถหลักของตนเองได้อย่างมั่นใจ ปัจจุบันการหาคำตอบของโจทย์วิศวกรรมยังคงใช้วิธีการที่ใช้กันมานาน ได้แก่ การใช้ประสบการณ์การทำงานในโจทย์ที่มีความคล้ายกัน การใช้สัญชาติญาณทั่วไปทางวิศวกรรม การเลียนแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ การใช้คู่มือวิศวกรรม หรือผลงานวิจัย ที่มีการทดลองตัวอย่างง่าย ๆ และมีสูตรสมการสำเร็จหรือกราฟความสัมพันธ์ที่ช่วยในการหาคำตอบ วิธีเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยหาคำตอบของโจทย์ที่ไม่ซับซ้อน เช่น ปัญหา 1 หรือ 2 มิติ อย่างง่าย เป็นต้น หากโจทย์มีความซับซ้อน วิธีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นคำตอบของโจทย์ได้ชัดเจน ต้องมีการลดความเสี่ยงเชิงเทคนิค ที่จะเกิดความผิดพลาดโดยกำหนดค่าความปลอดภัย ไว้สูง อาจมีการลองผิดลองถูก ของคำตอบโจทย์ ทำให้เกิดการแก้ปัญหาไม่ถูกทาง อันเกิดจากวิศวกรไม่เข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนนั่นเอง ผลเสียที่ตามมาคือ การสูญเสียเวลา เพิ่มต้นทุนสินค้า เสียกำลังคน ขีดความสามารถทางการแข่งขันหรือความเป็นมืออาชีพที่ลดลง นำไปสู่การไม่ได้งานจากลูกค้า เกิดการขาดทุน และเสียโอกาสทางธุรกิจ

CAE หรือคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณงานวิศวกรรม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการหาคำตอบโจทย์วิศวกรรมด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และช่วยในเรื่องการคำนวณที่ซับซ้อน ตั้งแต่โปรแกรมการคำนวณขนาดเล็กที่ฝังตัวอยู่ในเครื่องคำนวณ ไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่ที่ต้องคำนวณหาคำตอบแบบประมาณ (Approximate Solution) บนเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ระเบียบวิธีการคำนวณหาคำตอบแบบประมาณของโจทย์วิศวกรรมที่ซับซ้อนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาหลายระเบียบวิธี

จากประโยชน์ของการใช้งานเทคโนโลยี CAE ในการตอบโจทย์ทางวิศวกรรมได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้เทคโนโลยี CAE เป็นเครื่องมือวิศวกรรมสมัยใหม่ (New Engineering Tool) ของวิศวกรรุ่นใหม่ทั่วโลก ที่ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ไปสู่วิศวกรมืออาชีพระดับสากล (Professional Engineer) ทำให้สถาบันการศึกษาและอบรมด้านวิศวกรรมได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาและการอบรมให้นักศึกษาหรือผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะการใช้งานเทคโนโลยี CAE มากขึ้น โดยในสถาบันการศึกษามีการปูพื้นความรู้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี ทำให้วิศวกรที่จบการศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และสายวิชาชีพ จะมีความรู้ในเทคโนโลยี CAE ไม่มากก็น้อย และต้องมาเรียนรู้ในที่ทำงานเพิ่มเติม เพื่อประยุกต์เข้ากับโจทย์วิศวกรรมของที่ทำงานให้ได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในเทคโนโลยี CAE

จากสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี CAE ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีผลต่อวงการวิศวกรรมทั้งภาคการศึกษา ภาคการวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ทำให้วิศวกรที่มีหน้าที่ในระดับปฏิบัติงาน ระดับการบริหารทีมงานและเทคโนโลยี จนถึงผู้บริหารระดับสูง จำเป็นต้องปรับตัวเองให้เรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยี CAE เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาชีพ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่ควรค่าแก่การลงทุน (Capital) ดังนั้นการเร่งพัฒนาตนเองของวิศวกรให้ก้าวไปสู่วิศวกรมืออาชีพระดับสากล ด้วยเทคโนโลยี CAE จึงเป็นสิ่งที่วิศวกรไทยควรที่จะให้ความสำคัญเป็นระดับต้น ๆ ก่อนที่มีการนำเข้าวิศวกรจากต่างประเทศให้มาทำงานแทนที่วิศวกรไทยในอนาคตอันใกล้

วิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สาขาที่กำลังขาดแคลนแรงงาน

การเรียนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาที่กำลังมีความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งสาขาวิชานี้จะศึกษาเกี่ยวกับด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษ การกำจัดของเสียอันตราย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่
หัวข้อการเรียนจะครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ผู้เรียนต้องมีสนใจในเรื่องเหล่านี้ เพื่อเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในโลก มีความต้องการที่จะแก้ไข เพื่อพัฒนาโลกให้ดีขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์ด้วย อีกทั้งทุกวันนี้สังคมเริ่มตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภาคธุรกิจต่างๆเริ่มระมัดระวังการผลิตของตนไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม บริษัทต่างๆจึงมีความต้องการที่จะจ้างบัณฑิตเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการผลิตแบบรักษาสิ่งแวดล้อม หรือหากไม่ชอบทำงานออฟฟิศ แต่ชอบความท้าทาย ก็อาจเลือกทำงานเป็น นักวิจัยในโครงการอนุรักษ์ ที่มีโอกาสได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่
การเลือกสถานที่ศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญ ต้องคำนึงถึงงานที่จะทำหลังเรียนจบด้วย ควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีแนวโน้มว่ามีงานทำสูง มีสายสัมพันธ์อันดีต่อองค์กรต่างๆ เพราะหลายๆบริษัทนำชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมาเป็นองค์ประกอบในการจ้างงานด้วย นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ควรมองข้าม เพราะ สาขาสิ่งแวดล้อมต้องลงพื้นที่ทำวิจัยภาคสนาม จึงควรเลือกสถานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
นอกจากนี้สภาพแวดล้อมยังส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิต จึงควรเลือกสังคมที่เข้ากับบุคลิกของตนเอง จะได้ปรับตัวได้ง่ายากชอบความสนุกสนานคึกครื้น การกินดื่มเที่ยว ทำความรู้จักผู้คนใหม่ๆ มากหน้าหลายตา มหาวิทยาลัยใจกลางเมืองใหญ่ ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ถ้าชอบอยู่อย่างสงบ พบปะผู้คนบ้างตามสมควร มหาวิทยาลัยเล็กๆ ในเมืองที่อบอุ่นเป็นกันเอง ก็อาจจะเหมาะสมกับคุณมากกว่า
การตื่นตัวของบริษัทต่างๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้แรงงานด้านนี้มีความต้องการสูงมาก มีโอกาสที่จะได้งานในต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีงานหลักคือ ออกแบบควบคุมการผลิต การกำจัดมลพิษต่างๆ ออกแบบท่อสุขาภิบาล หรือกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นต้น

เร่งผลิตแรงงานด้านวิศวกรเพื่อให้เพียงพอต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความต้องการแรงงานเกิดจากการขยายโรงงานใหม่ๆของผู้ประกอบการที่เพิ่งมาลงทุนและเกิดการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานเดิม แม้ว่าในช่วงนี้ปริมาณการผลิตจะลดลงไปบ้างเนื่องจากตลาดที่ชะลอตัว แต่โดยรวมแล้วความต้องการก็ยังตึงตัว เพราะว่าการผลิตที่ลดลงไปนั้นเป็นการลดกะการทำงาน ไม่ได้ลดอัตราการจ้างงาน ซึ่งกลุ่มสายงานวิศวกรในประเทศไทย ยังคงเป็นสายงานที่มีความต้องการสูง และยังมีแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามสภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC

อัตราความต้องการก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นไปอีก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราส่วนจะอิงกับการลงทุนที่เข้ามา ยังคงเชื่อมโยงไปถึงปัจจัยสำคัญ คือ การเมืองและเศรษฐกิจของไทย ปัจจุบันอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งกลุ่มสายงานวิศวกรถือว่าเป็นตำแหน่งงานที่เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้ เพราะโลกเทคโนโลยีมีความก้าวล้ำอยู่เสมอ ต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ควบคุมดูแล ยิ่งเมื่อใกล้เปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มสายงานวิศวกรก็ยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

การเร่งการผลิตแรงงานที่มีฝีมือและวิศวกรเพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยรัฐบาลกำลังวางแผนที่จะลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น การก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน, การขยายเส้นทางรถไฟฟ้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดแรงงานและวิศวกรรม ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้แรงงานเท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพของแรงงานให้สามารถรับมือกับการขยายตัวของการลงทุนในประเทศไทย รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในตลาดแรงงานอาเซียนตามที่ได้ลงนามตกลงกันไว้ โดยมีการเน้นที่ 3 อุตสาหกรรมสำคัญคือ รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และการก่อสร้างและการสำรวจ ทั้งนี้แรงงานไทยยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จึงทำให้ต้องมีการเร่งพัฒนาให้ทันการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้บริการฝึกอบรมซึ่งครอบคลุมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยินดีให้บริการทางวิชาการสำหรับงานทุกประเภทที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ การฝึกอบรม การเสริมประสบการณ์ และความรู้พิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยบริการที่ภาควิชาจัดให้ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา การตรวจสอบ การประเมิน การวางแผน การออกแบบ และการควบคุมดูแลการสร้างผลงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและการออกแบบ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนร่วมพัฒนาโครงการด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานจำนวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรุงเทพมหานคร กรมศุลกากร กรมตำรวจ กองทัพอากาศ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นต้นทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยฝีมือคนไทยประสบความสำเร็จ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงให้บริการโดยอาศัยระเบียบวิธีและมาตรฐานทางวิศวกรรม มุ่งเน้นความสนใจไปที่การประยุกต์ผลงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบฮาร์ดแวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประมวลผลภาพ การออกแบบอัลกอริทึม วิศวกรรมระบบสารสนเทศ และอื่นๆอีกมากมาย นอกเหนือจากนี้ ภาควิชายังเสริมคุณภาพของผลงานด้วยการเพิ่มประสบการณ์และทักษะความรู้ของบุคลากรผ่านงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืองานวิจัยเชิงการแก้ไขปัญหาเฉพาะทางที่พบได้ในวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยอนึ่ง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ว่าเป็นสถาบันการศึกษาอันดับ 1 ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ คณาจารย์และนักวิจัยของภาควิชาทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งคุ้มค่าต่อแผนการสร้างประโยชน์สูงสุดสำหรับอุตสาหกรรม และทำให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถเพิ่มพูนความรู้ในสาขาที่ตนสนใจต่อไปได้

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้บริการฝึกอบรมซึ่งครอบคลุมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรามีหลักสูตรที่นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของของวงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างไรก็ดี ภาควิชายินดีสร้างหลักสูตรการอบรมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการได้อีกด้วยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยินดีให้บริการพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่มีระเบียบแบบแผนและปลอดภัย ผ่านการดำเนินงานพัฒนาระบบ โปรแกรมประยุกต์ ต้นแบบ ตลอดจนแผนงานนโยบายหลัก  และกฎระเบียบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ เรายังมีบริการอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยตอบสนองต่อกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจสำหรับระบบสารสนเทศ โปรแกรม ต้นแบบ และแผนงานนโยบายหลัก

การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศในงานวิศวกรรมเครื่องกลปัจจุบันการ

ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศกำลังดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศ ดังนั้นภาคการผลิตในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนี้จึงมีความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมที่มีความรู้และความสามารถเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรที่มีความรู้ทางด้านเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาตระหนักถึงศักยภาพ ความพร้อมและภาระหน้าที่ในฐานะสถาบันการศึกษา พร้อมกับต้องการเข้ามามีส่วนเสริมสร้างในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ทั้งทางด้านเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศ จึงได้จัดตั้งโครงการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตขึ้น โดยเป็นการประยุกต์นำศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมาผสานกัน เพื่อตอบสนองถึงความต้องการของภาคการผลิต

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานวิศวกรรมเครื่องกลแขนงต่างๆ เพื่อการศึกษา ออกแบบ ควบคุม บำรุงรักษา รวมทั้งการนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากร สังคม เศรษฐกิจและความต้องการของภูมิภาคและประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาการดังกล่าว ดังนั้นจึงได้ดำเนินการ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปรับอากาศ ยานยนต์ พลังงาน การออกแบบและการผลิต เพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาองค์ความรู้ให้ภูมิปัญญาไทยเกิดงอกงามเป็นที่ยอมรับในระดับ นานาชาติ ช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตของภูมิภาคและประเทศต่อไป

เพื่อบรรลุภารกิจดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้และมีความชำนาญในวิชาการทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิตที่ทันสมัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตแก่นิสิตสาขาวิชา วิศวกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามความต้องการของหลักสูตรอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

การลดต้นทุนด้านพลังงานในด้านอุตสาหกรรมด้วยวิศวกรรมอย่างมีคุณค่า

ปัจจุบัน มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างธุรกิจอุตสาหกรรมสูงเพราะทุกหน่วยงานพยายามที่จะเพิ่มผลกำไรและลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง ซึ่งในแง่ของเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมเป็นวิธีการในการลดต้นทุนโดยยังคงรักษาผลผลิตให้ได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม เพื่อผลให้เกิดกำไรและความอยู่รอด

ประหยัดพลังงานโดยใช้เทคนิคการจัดการ

เทคนิคการจัดการในเชิงวิศวกรรมที่ใช้ในการลดต้นทุนนั้นจำเป็นต้องใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมหรือเทคนิคเฉพาะด้าน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางวิศวกรรมจะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนในการผลิตแบบจำนวนมากในอุตสาหกรรมต่างๆเพราะหากมีการจัดการที่เหมาะสมแล้วย่อมทำให้เกิดการลดต้นทุนเป็นอย่างมาก สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนต่างต้องการที่จะลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ที่มีการแข่งขันกันสูง เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ แล้ว การลดการใช้พลังงานจึงเป็นส่วนสำคัญต่อการลดต้นทุน ซึ่งจะเห็นว่าการใช้พลังงานไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ยังส่งผลในด้านค่าใช้จ่ายของประเทศอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดย่อมล้วนเป็นกำลังในการของพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งนั้น

การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การผลิตในด้านคุณภาพต้นทุนและทันกำหนดส่ง เมื่อมองในแง่ของการใช้พลังงานอย่างประหยัด ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการลดต้นทุน จะพบว่ามีความสูญเปล่าเกิดขึ้นที่สามารถจัดการได้โดยง่ายแต่ถูกมองข้ามไป เช่น การเปิดไฟส่องสว่างในส่วนที่ได้รับแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง ซึ่งเป็นการใช้พลังงานอย่างไม่ประหยัดทำให้ต้นทุนการผลิตสูญเปล่า

ดังนั้นการการลดต้นทุนด้านพลังงานที่ไม่จำเป็นลงไปนั้นจะช่วยทำให้ลดต้นทุนการผลิตและประหยัดเงนได้อย่างคุมค่า ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานต่างๆ ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่างๆควรจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคนิคในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาพลังงานที่มีความซับซ้อนมากได้ดีขึ้น

วิศวกรรมอาหารตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน


จากการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและหน่วยปฏิบัติการต่างๆ ในการจัดการกับวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต  การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ของแขนงวิชาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เนื่องจากวิศวกรมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและกระบวนการ ส่วนนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ อาหารทั้งทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และกระบวนการแปรรูปอาหาร หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการผนวกจุดเด่นของทั้งสองสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะข้างต้น ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน

วิศวกรรมการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตรให้อยู่ในรูปของอาหาร วิศวกรรมเก็บรักษาอาหาร และวิศวกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูป นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบวิเคราะห์และทดสอบเครื่องจักรกลอาหาร ศึกษาระบบควบคุมในการผลิต ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อันได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตทางเคมี รวมถึงวิจัยและพัฒนา ค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการผลิตชนิดใหม่ คำนวณและออกแบบกรรมวิธีการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเคมี เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ตลอดจนคำนวณและออกแบบระบบและมาตรการความปลอดภัย และการกำจัดของเสีย ทั้งในการผลิต การใช้ การเก็บ การขนส่ง/เคลื่อนย้าย และการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว  รวมถึงปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรเคมีทั่วไป แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานออกแบบ ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทางเคมี และงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยผลผลิตการเกษตรจนได้สมญาว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลก แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตเกษตรในรูปแบบที่ยังไม่ผ่านการแปรสภาพนั้นมีมูลค่าต่ำและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดปัญหาการสูญเสีย ทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเกษตรได้มหาศาล นับเป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยรวม อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอาหาร โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อสามารถพัฒนาระบบการผลิตให้เหมาะกับยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ