สายไฟคอนโทรลการออกแบบและข้อกำหนดส่วนบุคคล

สายไฟคอนโทรล

 

ขอแนะนำให้พัฒนาระบบต่อสายเคเบิลให้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การหาข้อต่อที่มีคุณภาพด้วยระบบข้อต่อใต้ดินที่ได้รับการพิสูจน์แล้วภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าสูงถึง นั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยใช้ตัวนำอะลูมิเนียมหรือทองแดงที่มีขนาดไม่เกิน สายเคเบิลหุ้มฉนวน สี่เหลี่ยม สายเคเบิลหุ้มเกราะและสายเคเบิลหุ้มฉนวนที่ไม่มีเกราะ สายไฟคอนโทรลพยายามที่จะให้ข้อต่อสายเคเบิลเรซินหล่อมีคุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมซึ่งไม่อนุญาตให้ความชื้นเข้า ระบบต่อสายเคเบิลควรได้รับการออกแบบโดยใช้กระบวนการออกแบบตามลำดับ

ข้อกำหนดในการต่อสายไฟคอนโทรล

การต่อสายไฟคอนโทรลเกี่ยวข้องกับการสร้างและซ่อมแซมข้อต่อภายในแหล่งจ่ายไฟที่มีฉนวน เช่นเดียวกับการควบคุมสายเคเบิลที่ติดตั้งในร่องลึก ท่อ และระบบเหนือศีรษะ มันเกี่ยวข้องกับการวาง การติดตั้ง และการบำรุงรักษาสายเคเบิลโพลีเมอร์ใต้ดินแรงดันสูงและแรงดันต่ำที่ไม่ได้จ่ายพลังงาน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับสายไฟคอนโทรลสำหรับสายไฟเหนือศีรษะและอุปกรณ์ไฟฟ้า นอกจากนี้ ข้างต้นยังเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและบำรุงรักษาสายไฟฟ้าใต้ดิน สายเคเบิลใต้ดินเหล่านี้มีบทบาทในการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าในเมืองหรือในชนบท ในศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบ้านจัดสรรใหม่

ระบบต่อสายไฟคอนโทรลมีข้อกำหนดในการออกแบบหลายประการ ประการแรกและสำคัญที่สุด ข้อต่อต้องมีความแข็งแรงสูง เช่นเดียวกับความน่าเชื่อถือ สายไฟคอนโทรลเพื่อที่จะต้านทานการโอเวอร์โหลดที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ความทนทานต่อการกัดกร่อนในระยะยาวเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับข้อต่อ เนื่องจากถูกปิดไว้ระหว่างชั้นอะลูมิเนียมกับฉนวน ซึ่งเป็นบริเวณที่ความชื้นและความชื้นมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อวัสดุ

ระบบข้อต่อต้องปลอดภัยด้วยฉนวนที่เหมาะสม

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มักจะบานปลายระหว่างอุณหภูมิสูงในฤดูร้อนและอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ในฤดูหนาว อาจทำลายการทำงานของระบบได้ นอกจากนี้ควรปล่อยให้สายเคเบิลที่มีข้อต่อม้วนและขยายได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อฉนวน ตัวต่อสายเคเบิลมักจะทำงานกลางแจ้ง บางครั้งในสภาพที่คับแคบและคับแคบ หรือบนที่สูง นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในสถานีย่อยที่ช่วยลดไฟฟ้าแรงสูงหรือลดการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค โดยทั่วไปแล้ว ผู้ร่วมงานจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ เจ้าของทรัพย์สิน และผู้เช่า

ช่างต่อสายไฟคอนโทรลมักจะทำงานเป็นทีมเพื่อให้แน่ใจว่างานจะประสบความสำเร็จ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้ร่วมงานประกอบด้วย สนุกกับการทำงานจริง รับมือกับความต้องการทางกายภาพของงาน การประสานมือและตาที่ดี การมองเห็นสีและสายตาปกติ สามารถทำงานได้บนที่สูง ใส่ใจในความปลอดภัย และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี สอบถามที่ https://www.cablesource.co.th/