โปรแกรม POS ชั้นนำและการผสานรวมกับแพ็คเกจซอฟต์แวร์บัญชี

แผนประกัน ณ จุดให้บริการ POS เป็นการผสมผสานผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก PPO หรือ HMO การประกัน POS มักไม่เกี่ยวข้องกับการหักลดหย่อนโปรแกรม pos เช่นเดียวกับ HMO โปรแกรม POS ต้องการให้คุณมีแพทย์ปฐมภูมิ (PCP) ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการของคุณสำหรับความต้องการทางการแพทย์อื่น ๆ ทั้งหมด PCP โปรแกรม pos ที่คุณเลือกภายใต้แผน POS จะอ้างอิงถึงผู้เชี่ยวชาญ ค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำมักจะครอบคลุมค่าธรรมเนียม

สำหรับบริการภายใต้แผนประกัน POS ขึ้นอยู่กับแผน โปรแกรม pos และรัฐที่คุณอาศัยอยู่ ต้นทุน copay สามารถอยู่ที่ใดก็ได้ตั้งแต่ $10 ถึง $30 แผนประกัน POS ต่างจาก HMO ให้ลูกค้าเลือกแพทย์และโรงพยาบาลนอกเครือข่าย โปรแกรม pos ความครอบคลุมของบริการนอกเครือข่าย POS เฉลี่ย 60% นอกจากนี้ โปรแกรมประกัน POS จำนวนมาก

ต้นทุนกระเป๋าต่ำ POS เฉลี่ยที่จำกัดกระเป๋าคือ 2,400 ดอลลาร์สำหรับบุคคล

มักกำหนดให้หักเพื่อชำระค่าบริการนอกเครือข่าย POS โชคดีที่แม้จะมีการหักลดหย่อนแผนประกัน POS มักจะมีขีด จำกัด ต้นทุนกระเป๋าต่ำ POS เฉลี่ยที่จำกัดกระเป๋าคือ 2,400 ดอลลาร์โปรแกรม pos สำหรับบุคคลและ 4000 ดอลลาร์สำหรับครอบครัวหนึ่งในข้อร้องเรียนที่ผู้คนมีเกี่ยวกับบริการ POS คือ PCP ของพวกเขาไม่ได้ให้การอ้างอิงที่เหมาะสมแก่พวกเขา การขอผู้อ้างอิงจาก PCP เป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ POS ที่จำเป็น คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เสมอโดยเห็นคนนอกเครือข่ายโปรแกรม pos แต่การทำเช่นนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงของการอ้างอิง

PCP คือ PCP โปรแกรม pos สามารถแนะนำคุณให้ไปพบแพทย์นอกเครือข่ายประกัน POS ได้ การอ้างอิง PCP นอกเครือข่าย POS จะลดส่วนของการเรียกเก็บเงินที่คุณต้องรับผิดชอบอย่างมากโดยรวม โปรแกรม POS ช่วยให้มีอิสระในการเลือกทางเลือกในการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยการผสมผสานความยืดหยุ่นของ PPO เข้ากับต้นทุนต่ำของ HMO แผนประกัน POS อาจดูมีข้อจำกัด เนื่องจากพวกเขาต้องการการอ้างอิงจาก PCP เพื่อให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของ POS สูงสุด

โปรแกรม POS ของคุณสามารถมีบทบาทสำคัญการรวมซอฟต์แวร์บัญชี

ซึ่งหมายความว่าในขณะที่แผนประกัน POS ให้อิสระในการเลือกที่มากขึ้น เสรีภาพนี้ถูกควบคุมโดย PCP ยังคงมีทางเลือกในการขอรับบริการนอกเครือข่าย โปรแกรม pos แต่อาจมีค่าธรรมเนียมจำนวนมาก การมีแผนประกัน POS หมายถึงการรับรู้ยอดดุลภายในแผน POS เพื่อให้คุณสามารถวางแผนสำหรับยอดดุลในผลประโยชน์และบริการของ POS สำหรับ

ตัวคุณเองด้วยการเติบโตของยอดขายทางอินเทอร์เน็ต โปรแกรม pos การรวมเว็บได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก และโปรแกรม POS ของคุณสามารถมีบทบาทสำคัญการรวมซอฟต์แวร์บัญชีคุณสมบัติการประหยัดเวลาและเงินอีกอย่างของโปรแกรม pos ร้านค้าปลีก ชั้นนำคือการผสานรวมกับแพ็คเกจซอฟต์แวร์บัญชี คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งออกข้อมูลไปยังชุดซอฟต์แวร์บัญชีได้โดยตรง ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการป้อนข้อมูลธุรกิจซ้ำ 2 ครั้ง

 

โปรแกรม pos