สัญลักษณ์และความหมายเบื้องหลังศาลพระพรหม

พุทธศาสนาและความสำคัญกับศาลพระพรหมมีบทบาทสำคัญในพุทธศาสนา ศาลพระพรหมและวัดของพระพุทธศาสนาสามารถเห็นได้ทั่วทุกมุมโลก แต่ตำแหน่งสำคัญ ๆ ที่สามารถมองเห็นภาพและวัดที่สวยงามเหล่านี้ได้ในเอเชีย อินเดียเรียกว่าประเทศต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา แต่นับตั้งแต่เริ่มแรกของพุทธศาสนาศาสนาฮินดูได้บุกเบิกตัวเองว่าเป็นความเชื่อที่สำคัญที่ใช้ในอินเดีย แม้จุดเช่นเดียวกับอินโดนีเซียที่ใช้เป็นหลักพุทธศาสนาเป็นหลัก

ศาลพระพรหมและจีนได้เข้าสู่ทิศทางอื่น ๆ

มีข้อปฏิบัติในการนับถือศาสนาญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการจัดศาสนาเป็นอย่างมากและเกาหลีใต้เคลื่อนไหวไปในทิศทางของศาสนาคริสต์ แม้แต่ประเทศมาเลเซียก็ได้กลายเป็นมุสลิม น่าแปลกใจที่มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกนี้มีความไม่เท่าเทียมกันและเป็นที่นับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยมีประชากรชาวพุทธ ลาวและกัมพูชายังมีประชากรพุทธที่โดดเด่นอีกด้วย แม้ว่าวัดวาอารามและศาลพระพรหมหลายแห่งสามารถระบุได้ในประเทศไทยกัมพูชาและลาว หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจะกระจายไปทั่วโลก โดยปกติเมื่อผู้คนคิดถึงวัดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางผู้คนต่างก็คิดถึง

ในกัมพูชาว่าเป็นหนึ่งในศาลพระพรหมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือแม้กระทั่งศาลพระพรหมทองคำในกรุงเทพฯประเทศไทย แต่ในความเป็นจริงวัดที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ มีอยู่ในประเทศที่ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่พุทธ อินโดนีเซียเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีศาลพระพรหมที่ใหญ่ที่สุดในโลก พุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตของบางคนไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนา บางกลุ่มของพุทธศาสนาหรือส่วนประกอบของพุทธศาสนาได้แยกออกไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้คนหรือความคิด

ตัวอย่างของการแยกนี้คือศาลพระพรหม

ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นวิธีสำหรับการทำสมาธิ แต่ก็มีการขยายเกินกว่าพระพุทธศาสนาเพื่อรองรับคนทุกศาสนาและภูมิหลัง ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผู้ที่ทำงานในธุรกิจนักกีฬาแม่คุณพ่อและทุกประเภทของปัจจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ ในการใช้โยคะเป็นเครื่องมือ การออกแบบสีและการแต่งหน้าของห้องในเรื่องการควบคุมพลังงานในเชิงบวก เป็นเครื่องมือที่นิยมสำหรับเจ้าของบ้านจำนวนมาก ศาลพระพรหมที่แตกแยกออก แต่สิ่งที่เกี่ยวกับการตีความที่แตกต่างกันของพุทธศาสนาและการปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับความเชื่อใด ๆ

มีเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมสำหรับพระพุทธศาสนา ศาลพระพรหมมีระเบียบวินัยที่เข้มงวด แต่บุคคลบางคนไม่ได้ไปตามคำลัทธิคำ แต่ดูดซับพื้นที่อื่น ๆ ของศาสนาที่พวกเขาพบที่เกี่ยวข้อง ในทางตรงกันข้ามมีพรรคอนุรักษ์นิยมปฏิบัติศาสนาคำสำหรับคำ สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้คือไม่มีทางที่ถูกหรือผิดในการฝึกฝนความเชื่อและการตีความอยู่ระหว่างผู้ติดตามและความเชื่อของมัน เมื่อโลกกลายเป็นเรื่องโลกาภิวัตน์มากขึ้นและประเด็นต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของโลกาภิวัตน์ศาลพระพรหมราคาจะต้องหาทางที่จะมีส่วนร่วมทางสังคมมากขึ้น